Om Ren Styrka®

Ren Styrka® erbjuder flera olika tjänster inom Personlig träning, Kost- & Näringsrådgivning , Utbildning och Fitnesscoachning. Huvuddelen av våra klienter utgörs idag av motionärer som vill ge sin kropp en hälsosammare och friskare livsstil. Men vi anlitas även frekvent utav atleter med krav, de som värnar lika högt om sin hälsa som om satsningarnas resultat. Till skaran av uppdragsgivare kommer därtill föreningar och företag som vill lära mer om kost, hälsa och prestation.

Ren Styrka® är ett företag med värdegrunden kring sund enkelhet. Den träning som planeras och instrueras anpassas givetvis utifrån individens kapacitet för att klienten på ett säkert, roligt och effektivt sätt ska nå sina mål inom området. Den kost som förespråkas och förmedlas är anpassad efter säsong, nära och helst ekologiskt producerad med hög kvalitet.

Vad man som uppdragsgivare hos Ren Styrka® kan förvänta sig är en genomarbetad plan, som regelbundet revideras utifrån gensvar. En lyhörd, öppen och nära dialog som varken är begränsad i tid eller per enskild individ. Vi avråder bestämt klienter från korta insatser, till förmån för verkliga och varaktiga resultat.

Bakom resultaten står du som kund, med Ren Styrka® som trygg grund.