Medicinsk Träning

MEDICINSK TRÄNING

Medicinsk träning är en måldefinierad fysisk aktivitet som syftar till att motverka och förebygga fysisk och psykisk sjukdom och ohälsa hos individer som upplever en begränsning eller befinner sig i riskzonen för att drabbas.

Det finns tydliga riktlinjer och forskningsstöd för hur specifik träning kan hjälpa mot stress, övervikt, diabetes, hjärt- och kärlsjukdom, diverse skador i rörelseapparaten och åldersrelaterade krämpor och sjukdomar. Som Lic. MT (Medicinsk Tränare) är jag träningsspecialist inom området och arbetar jag likt en brygga mellan sjukvård och friskvård. Strukturerat, målorienterat och evidensbaserat för att skapa en individuell men framförallt långsiktig lösning för respektive person utifrån dennes förutsättningar och behov.

Medicinsk träning är ingen enskild tjänst utan en kompetens som jag tillämpar i mitt arbete som Personlig Tränare. Har du frågor kring vad detta innebär och hur jag kan hjälpa dig är du varmt välkommen att kontakta mig. Jag berättar gärna mer om vilka fördelar det finns och hur du kan dra nytta av detta. Jag svarar så snart jag kan.