Funktionella tester

Kroppssammansättning

– KALIPERMÄTNING, med Harpenden Kaliper

Med en kalipermätning genereras ett mätetal på kroppsfett. Metoden tillämpas då man tydligt vill kunna se och följa utvecklingen under en satsning som avser förändring av kroppsfett. Ren Styrka® Kalipermätning utförs på 4 alternativt 7 punkter för att stärka mätmetodens validitet och reliabilitet. Utifrån mätresultatet beräkna sedan fettvikt, fettfri vikt, muskelvikt och muskelprocent.

– SKELETTMÄTNING, med HPI Skelettmätare

Med en skelettmätning genereras ett mätetal på kroppens skelettvikt. Utifrån mätresultatet beräknas även fettfri vikt samt övrig vikt (inre organ, kärl och blod etc.)

Pris

KALIPERMÄTNING: 200 kr/tillfälle

SKELETTMÄTNING: 200 kr/tillfälle

KROPPSSAMMANSÄTTNING,

kaliper- & skelettmätning: 300 kr/tillfälle

Ledrörlighet

– RÖRLIGHET, med Goniometer

Med en Goniometer genereras mätetal på ledrörlighet i axel, höft och knäled. Mätningen syftar till att identifiera kroppens eventuella sidoskillnader avseende rörlighet, en leds hypermobilitet (överrörlighet) och/eller en leds hypomobilitet (begränsad rörlighet) och ställs i förhållande till ledens konstruktion vid sammanställd presentation och genomgång.

Pris

RÖRLIGHET, per testtillfälle: 500 kr

Hälsa

– BLODTRYCK, med Blodtrycksmanschett och stetoskop

Med en blodtrycksmätning genereras ett mätetal på kroppens blodtryck. Mätningen syftar till att identifiera hypertoni (högt blodtryck), hypotoni (lågt blodtryck) alternativt bekräfta ett normalt blodtryck.

– KROPPSMÅTT, med måttband

Vid standardiserad mätning med måttband genereras mätetal på utvalda kroppsmått. Mätningen syftar till att identifiera förhållanden och kvoter som kan spegla eventuell förhöjd risk för hjärt- och kärlsjukdom.

Pris

HÄLSA, blodtryck & kroppsmått per tillfälle: 200 kr

(Samtliga sidor på sidan är angivna inklusive moms).